Bảng Giá Sửa Chữa Máy Lạnh Tại Nhà

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH TẠI NHÀ TP HCM DIEN LANH GIA KHANG

Bảng giá sửa chữa máy lạnh tại nhà Dịch vụ Đơn vị Đơn Giá Xử lý chảy nước Bộ 300.000đ Sửa board (Mono) Bộ 700.000đ – 1.000.000đ Sửa board (Inverter) Bộ 1.000.000đ – 1.600.000đ Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) Bộ 1.000.000đ – 1.900.000đ Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toànXem thêm